Her türlü açılış organizasyonlarınızda sizi iyi anlayan, seçenek çözümler yaratan bir organizasyon şirketiyle çalışmak istersiniz. Açılış organizasyonları tek çatı altında bir araya gelen çalışmalardır. Fabrika, sağlık kurumu, büro, mağaza açılışı olması çok büyük bir değişkenlik sağlamaz. Bir organizasyonu tasarlarken, genel olarak alıcının istekleri ve bütçe arzını aldıktan sonra çalışmalar başlamaktadır.

Bu açılış organizasyonları genellikle işyeri ya da rastgele müessese ya da müessese kapsamında bir mekânın açılışı da olmakta. Ama açılış organizasyonun emeli tanıdık, arkadaş ve hoşlandıklarınızla birlikte toplanarak etrafınıza bunu duyurmak için bir taşıttır.

Bu organizasyonların emeli yeni kurulmuş bir şirketin, bir işyerinin ya da farklı bir alanda yaptığı bir hizmeti alıcılarına, ortaklarına, çalışanlarına ve potansiyel alıcı kitlesine duyurma emelli bir faalliktir. Adınızı, logonuzu ve işletmenizi duyurabilmek için açılış organizasyonundan daha iyi ve kalıcı bir reklam düşünmektedir.

 

Panel Nedir?

Oturum Buluşma bir başkanın idaresinde, minik bir müzakereci grubun izleyiciler önünde belirli bir mevzuya ait görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup müzakeresidir. Sarih seanstan değişik olarak, konuşmacıların görüşlerini bildirmelerinden sonra; izleyiciler sual olarak münakaşaya katılmakta ve kendi görüşlerini açıklamaktadırlar. Sonunda başkan konuşmaları derleyerek görüşleri özetler.

Panelin Özellikleri

  • Paneli yetkili kişi idare eder.
  • Fikir sahibi azaların rakamı en az 3, en fazla 6 olabilir. Bunların her biri ayrı bir iş kolundan seçilmelidir.
  • Panel münakaşaları minik bir salonda, minik bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılmaktadır.
  • Panel yetkilisi ortada olmak üzere, katılımcılar bir masanın çevresinde otururlar.
  • Panelden evvel başkan ve katılımcılar bir araya gelerek müzakere kaidelerini tanımlarlar.
  • Panel yetkilisi, önce münazaracı azaları dinleyenlere tanıtır. Ele alınan mevzunun ana hatlarını ortaya koyar. Oturum sonunda forum yapılıp yapılmayacağını belirlemektedir.

 

Konferans Nedir?

Konferans verecek bireylerin, tüm ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Sözcüklerin doğru telaffuzlarına ve dil bilgisi kaidelerinin tamamına dikkat etmesi gerekir. Konferansta vermek istenen tüm düşünceler, sarih bir biçimde izleyicilere aktırılmalıdır. Özgün olması da, dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Konferans veren şahıslar, yazılı bir kâğıttan okuma yapmamalıdır. Sohbet stilinde yapmalı ve zorunlu olan konuşmalar ayrıntılı olarak yapmalıdır.

Konuşmacılar, dinleyicilerin bunalacağı tüm laflardan uzak durması gerekiyor. Değişik davranışlar sergilemesi seyircinin dinleme isteğini kaçıracaktır. El ve surat gibi hareketlerin natürel olarak yapılması seyircilerin dikkatine sürükleyecektir.

 

Sempozyum Nedir?

Sempozyum, belli bir mevzu hakkında, o mevzunun uzmanları tarafından bilginin verildiği bol katılımcının olduğu organizasyonlardır. Bu organizasyonlara bilgi şöleni ismini de verebiliriz. Hem konuşmacıların hem de katılımcıların ortak bir emelleri vardır. Bu emel; konuşacakları mevzunun bir sonuca kavuşmasını sağlamaktır. Ehemmiyetli mevzuların konuşulduğu bilgi şöleninde katılımcıların dikkatinin ayrılmaması, huzurlu olması ve mekânın konsepte uygun olması ehemmiyetli bir mevzudur.

 

Seminer Nedir?

Seminerlerin içeriğinde birçok değişik mevzu ele alınmakta. Belirli bilim branşında yaşanmış olan gelişmeler veya herhangi bir mevzuda malumat düzeyi yüksek olan kişileri tanıtmak için düzenlenen toplantı türleridir. Seminerde ele alınacak birçok mevzu bulunmakta. Seminer için kişilerin öncelikli olarak bir konu üzerinde karar vermesi gerekiyor. Belirlenen mevzular her insana hitap etmesi gerekiyor. Belirlenen konu için sunuma yönelik bir inceleme gerçekleştirmektedir. Konunun tüm bilgileri araştırılarak, veriler toplanır.

Sunum yapacak olan düzeye ulaştığında, semineri meydana getirecek kişilerin belirlemesi yapmaktadır. Seminerler, sahne üzerinde meydana gelen bir sunum olarak bilinmektedir. Genellikle bir camia önünde yapılmasından dolayı, sahne ve sahne düzeneği bulunmaktadır. Seminerlerde kesinlikle seyirciler için hususi yerler hazırlanmış olur. Seminer verecek kişilerin kendini bu mevzuda eğitmesi gerekiyor. Seminerler belirlenen sayıdaki kişilerin önünde gerçekleştirmektedir. Seminerlerin mevzusu, ayrıntılı olarak bütün seyircilerle paylaşılmalıdır.

 

Kongre Nasıl Yapılır?

Ulusal veya enternasyonal iştirakçilerin bir araya gelmiş olarak gerçekleştirdiği ilmi toplantılara kongre denir. Etkinlik ajansları, farklı bölgelerden gelen iştirakçilerin verimli bir kongre deneyimi yaşaması için her türlü özen gösterilmekte ve en küçük detay dahi atlanmamalıdır. Kongre öncesinde birçok hazırlık yapılmaktadır.

Mekân Seçimi Ve Tasarımı

Her etkinlikte olduğu gibi kongrelerde de mekân temel noktada yer edilmekte. Sürecin sağlıklı geçmesi, iştirakçilerin verimli bir kongre deneyimi yaşaması için kongre tertip çalışmalarında en ideal mekânı bulmak gereklidir. Organizasyon firması, mekân seçimini gerçekleştirirken davetli sayısını, teknik çalışmaları ve konumu dikkate alıyor. Seçim yapıldıktan sonra ise teknik alt yapı kongre geçmişine bakılırsa ayarlanmaktadır. Ses, fer, projeksiyon, oturma düzeni, sahne düzenlemesi, çeviri sistemleri şeklinde işlemler bu aşamada beklenmekte.

 

//pius.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/logo2.png