Dizayn terimini genel hatları ile almak gerekirse; planlamak, en güzel şekilde yaratmak ve bu doğrultuda şekillendirmek anlamı taşımaktadır. Yaşamımızın pek çok alanında karşımıza çıkan dizayn sözcüğü, bir hayli kullanım alanına sahip olup bir hayli değişik terimlerle kendini gösterebilmektedir. Bulunulan her etrafta, karşılaşılan her yeni mekânda göze çarpan muhtelif tasarımlar, birbirinden değişik tertip etmeler ve zekânın ve hayal gücünün bir getirisi olarak yaratılan her alan dizaynın bir yansıması olarak kendini göstermektedir. Bu açıdan mevzu bahsi terimi muhakkak başlı kalıplara ve muhakkak başlı kullanım alanlarına sığdırmak doğru değildir.

Bulunulan her etrafın pozitif ya da negatif bir enerji taşıdığı; ve taşıdığı bu enerjinin civarda bulunan eşya ve malzemelerle doğrudan alakalı olduğu öğrenilen bir hakikattir. Bu nedendir ki; hakikat anlamda enerjisine inanılan, bir öbür deyişle uğur getirdiği düşünülen emin başlı eşyalar; muhtelif tertip etme ve dizayn eşliğinde göze en güzel gelecek biçimde planlanabilmektedir.

 

Dizayn Alanları

Hakikatine bakılacak olursa içerisinde iyi sezilmek istenen her mekan ve civar dizayn için bir kullanım alanı olarak belirlenebilmektedir. Fakat muhakkak başlı mekânlar vardır ki bu yerlerde dizaynın ehemmiyeti hayli büyüktür.

 

İç Mekân Dizaynı

Konutlar hayatların merkezleri, şahısların kendilerini en güvende ve en iyi sezecekleri yerlerdir. Bu sebeple konutların dizaynı ve tasarımı, şahıslar için büyük ehemmiyet taşımaktadır. Konuttaki küçük de olsa rastgele bir farklılık şahısların enerjisini anında değiştirebilme eforuna sahiptir. Göze reel anlamda güzel gelecek ve varlığı mutluluk verecek her eşya; konut için bütün anlamı ile doğru ve şık dizaynlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İç mekân dizaynı kapsamına girebilen bir öbür mekanlar ise bürolardır. Çalışan fertlerin ikinci konutları halini alan bürolar; doğru dizayn ve tasarımlarla zenginleştirildiğinde mevcut faydanın ve galibiyetin çoğaldığı düşünülmektedir. Bunu destekleyen bir hayli misal mevcut olmakla beraber; bu tip şık ve doğru dizayn edilmiş bürolar gözü yormaz ya da dikkat dağıtmaz kalitelere sahip olmalıdır.

 

Dış Mekân Dizaynı

Sadece kapalı civarların çizilmesi gerektiği tezi, ülkemizde ve dünyada her yeni gün büyüyen ve farklılık gösteren; birbirinden değişik bahçe dekorasyonlarının baş göstermesi dolayısı ile çürütülmektedir. Zekâ ve hayal eforu mahsulü olarak ortaya çıkan ve özellikle yaz aylarında oldukça neşeli zamanların bırakılmaz olan bahçe dizaynı; mevsimse baskın metamorfozlara ayak uyduracak ve her mevsim kullanışlılığını ayakta yakalayacak biçimde planlanmalıdır.

 

Dizayn Modelleri

  • Ahşap dokunuşlar: Geçmişten günümüze bir hayli süsleyici eşyada ya da malzemede kendini gösteren; ve yıpranmayan bir şıklığa sahip olan ahşap; kullanıldığı civarda yarattığı retro hava sayesinde son derece hoşlanılarak seçim edilmektedir. Gerek konutlarda gerekse iş yerlerinde kendine yer bulan ahşap mahsuller; hiç aşınmayan ve modadan hiç düşmeyen malzemelerin başında gelmektedir.
  • Renklerin gücü: Renkler, sahip oldukları enerji dolayısıyla; kimliğinizi en özgür şekilde ifade etmeye imkân sağlamaktadır. Renklerin ve tonların sihirli dünyasında savurmak, yanında eşsiz bir dizaynı getirmektedir.

 

 

//pius.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/logo2.png