Günümüzde yalnızca satılan ürün veya işin değil birçok farklı durumun da reklamının yapıldığını görüyoruz. Bu bazen bir politik partinin reklamı olurken, bazen de cemiyetsel hareketler, kimi zamanda yapılan iş veya mülk ve ihtimam inovasyonu olsun her şeyin reklamı yapılıyor. Reklam yapmadaki reel emel insanların dikkatini sürüklemektir.

Reklam nasıl yapılır sualine şimdiye kadar bir hayli değişik yanıt verilmiştir. Öyle ki ‘’Reklamın iyisi makûsu olmaz ‘’ tabirini de dinlemeyenimiz yoktur. Oysaki doğru yapılan başarılı bir reklam insanların belleğinde kalıcı yer edinip ve kolay kolay unutulmaz. Reklam bir hayli marka ve şirketin varlığını devam ettirebilmesi için çok büyük ehemmiyet taşır.

İnsanlar ihtiyaçları olan bir ürün veya işin ait olduğu markayı hatırladıklarında işte o yapılan reklam, etkili bir reklam olmuş ve emeline ulaşmış olur. Bu nedenle markanızın imajını şekillendirin işletmenizin akıllarda kalabilmesi için insanların zihinlerinde markaya ilişkin çağrışımların olması gerekir. Başarılı ve etkili bir reklam yapmak, ürün veya işi daha çok kişiye bildirerek, marka tanınırlığını sağlayarak ve satışları artırılarak sağlanır.

Etkili reklam nasıl yapılır sualine karşın her şirket veya marka yeterince zaman ayırmalı ve bu mevzuda maksadını netleştirmeli. Markası için en iyi taktiği tanımlayarak, satın alma eforu paritesi yaratarak usta kalıcı olmaya çalışmalı. Yeterli emek, zaman ve para parçalamış, iyi organize edilmiş bir reklam kampanyasıyla ürün veya hizmetinizin faydalılığını ileriye taşır ve satışları artırabilirsiniz.

 

Başarılı Reklam İçin Dikkat Edilmesi Gereken Altın Kurallar

 • Reklamın son kullanıcının iç görüsünü en iyi biçimde tutmuş olması gerekir. Onları çok iyi tanımalı ve isteklerine yanıt vermelidir. Başka bir deyişle son kullanıcıyı can evinden vurmalıdır.
 • Reklamın fonksiyonel ve duygusal verimleri olması gerekir. Zira Leo Burnett’e göre son kullanıcı izlediği reklamdan duygusal bir tat alır. Bunun için reklamın faydalı olması ve duygulara değmesi ehemmiyetli bir husustur.
 • Son kullanıcıyı harekete geçirmeli. Son kullanıcıya yapmam dediği şeyleri yaptırmalı ve sezdirmeli. Almam dediği şeyleri dahi aldırmalıdır.
 • Mahsulden çok markanın bedeli vurgulanmalı. Zira son kullanıcılar, markalara insana yüklenen kişilik özelliklerini yüklerler. Bu surattan son kullanıcıya daha sıcak ve daha yakın gelen mahsuller değil markalardır. Bunun için marka bedeli son kullanıcının gözünde mahsulden daha ehemmiyetlidir. Yapılan reklam markanın duruşuyla geçimli olmalıdır.
 • Reklam görüşü de kimsenin düşünmediğini düşünerek anlatmak istenen anlatır. Bunun için rakiplerden değişik olmalı ve fark yaratmalıdır. Bu da ancak özgün olmaktan geçer.
 • Klasik tanıtım fikirden uzak kalınmalıdır. Daha evvel yapılan rastgele bir reklam çalışması taklit edilip kopyalanmamalıdır.
 • Reklam, son kullanıcının dikkatini sürüklemek için beklenmeyeni sunmalıdır.
 • Reklamda yaratıcılık özgür olduğu sürece tesirli kampanyalar ortaya çıkar.
 • Kampanyada anlatmak istenen düşünce kolay bir biçimde vermeli. İletmek istenen ileti son kullanıcının beyninde çok sarih ve sağlam imgeler oluşturmalı.
 • Reklamda iletmek istenen iletinin, son kullanıcı tarafından inanması desteklemelidir.
 • Verilen ileti ya da slogan son kullanıcının zekâsında yer etmelidir.
 • Mahsulün son kullanıcıya verimleri ve genel olarak mahsulün avantajları yansıtılmalıdır.
 • Hikâye yaratıcı ve tesirli iletilerle harmanlanmalı; hedef kitlenin hikâye ile kendilerini aynılaştırmaları sağlanmalıdır.
 • Tüm kampanyayla beraber bir tam oluşturmalı. Kampanya oluşturulduğunda tek bir reklam yapılıp vazgeçilmemeli. Fikir öteki uygulamalara da aktarmalı ve uygulanmalıdır.
//pius.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/logo2.png