Logo, afiş, reklam panosu, kitap, dergi, animasyon, film ve herhangi bir görünür düzlemde iki veya üç boyutlu ambalaj gibi yaratıcılık gerektiren tasarımlar oluşturmak için eğitim sektöründe kullanılan grafikler, belirlenen hedef kitlelere iletmek için tasarlanmıştır.

Kurumsal imajı devam ettiren tüm işler ortak olarak tasarlanmakta, şirketin kurumsal çizgisi bozulmamakta; ilgi çekici ve özgün, grafik anlamında doğru ve başarılı olmaktadır. Pius Ajans en iyi logo tasarım için tüm olanaklarını kullanır.

Logolar, kartvizitler, posterler, reklam panoları, haber ilanları, ambalajlar, dergiler, kitaplar, tişörtler, takvimler, broşürler, bardaklar vb. ürünler logo tasarım kategorilerine sadece örnektir.

 

Logo Tasarımın Amacı

Hayal eforunuza göre her şeyi planlamanıza ve dijital veya basılı etrafa aktarmanıza imkân tanır.

Logo tasarımın genel amacı bilgiyi iletmektir. Dolayısıyla bu, ağırlıklı olarak reklam / tanıtım emelli çok tesirli bir sanat dalıdır. Fertlerin veya şirketlerin kendilerini basılı veya dijital platformlarda en iyi biçimde temsil etmelerini sağlar. Biz Pius Ajans olarak sizlere dilediğiniz tasarımı sunmak için çalışmaktayız.

 

Grafik ve Logo Tasarımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tasarım, bir nesnenin, bir tasarının veya bir inşa süreci içindeki yapının alana getirilme süreci anlamına kazanç. Tasarımın nasıl yapılması gerektiği ne mevzuda ve ne için olduğuna göre farklılık gösterir. Bu surattan tasarım ne için yapılacaksa o mevzuda yeterli araştırma yapılıp bilgi bir araya gelmelidir. Sonrasında tasarımın anlamı ve üretimi bilinip tasarım yapılmalıdır.

Logo tasarım mahsullerinin profesyonel olması, bu çalışmadan elde etmek istediğiniz maksada erişme ve sizi doğru bir biçimde yansıtma anlamında çok ehemmiyetlidir. Bu nedenle uzman bir logo tasarımcı tarafından bu mevzuda destek almanız sizin lehinize olacaktır.

Günümüzde hemen her mevzuda tasarım yapmakta. Ancak en popülerleri ve öğrenilenler ise logo tasarımı içinde mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımı misal olarak göstermektedir.

 

  • Renk geçimine dikkat edilmeli, renkler ve biçimler birbirine uymakta. Rahatsızlık verici bir görünüm vermemek için bu geçimlere dikkat etmek ehemmiyetlidir.
  • Tasarımın biçim ya da yazıları çok büyük veya çok ufak olmamalıdır. Biçim ve yazılar tasarıma uygun olmalıdır.
  • Aktüel mevzu ve biçimler kullanılmalıdır. Ayrıca moda olan renkler de kullanılırsa daha alaka çekici olmaktadır.

 

Tasarımın İlkeleri

İyi bir logo tasarımı yapabilmek için, temel logo tasarım prensiplerine uymak gerekir. Bu ilkeler 2 ana başlık altında bir araya gelir: Yapısal & Şekilsel Personellerin Kullanım Prensipleri ve Yerleşim Personellerinin Kullanım Prensipleri.

 

Denge Prensibi

Bir grafik tasarımının kendisiyle barışık olduğu göstermek istiyorsanız kesinlikle denge unsuru olmalıdır. Tasarımda kesinlikle hareketlilik olması gerekir ancak bu hareketlilik tasarımın emel çatısı içerisinde olmamalıdır. Tasarımın temel çatısını denge unsuru oluşturmalıdır. Hareketlilik ise daha çok resimleme, tipografi veya resimlerdeki canlılığı oluşturmalıdır. Tasarımda denge simetrik denge veya asimetrik denge olarak ikiye dağılmaktadır.

 

Devamlılık Prensibi

Tasarımda oldukça ehemmiyetli noktalardan biri de kesintisizlik unsurudur. Kesintisizlik görsel unsurların şekilleri ve ebatları arasında alana getirilen yinelemeler, eşlik ve görsel bir hiyerarşidir. Şayet göz bir unsurdan başka bir unsura sürekli bir biçimde geçiş yapabiliyorsa kesintisizlik sağlanmış demektir.

 

Bütünlük Prensibi

Tasarımı alana getiren unsurların aynı dokuya, renge, ebada, şekle ve duyguya sahip olması bir tasarımdaki tamlığı ifade etmektedir.  Grafik tasarımda belki de en çok dikkat edilmesi gereken ilke tamlık prensibidir. Kompozisyonunun bir tam halinde görülmesi okuyucu açısından oldukça ehemmiyetlidir. Bütünlük prensibinde tasarımcı bazı usuller kullanarak tasarımını oluşturabilir. Bu usuller ise; bordür, beyaz boşluk, üç nokta usulü, eksen gibi usullerdir.

 

Vurgulama İlkesi

Tasarımda vurgulama prensibi kompozisyonunun mevzusuyla yakından ilişkilidir. Tasarımcı hangi görsel unsuru ön tasarıya çıkarmak istiyorsa buna evvelden karar vererek tasarımda bu unsurları canlı renk kullanma; ebat geliştirme veya koyu ton kullanma gibi usuller kullanarak vurgulamalıdır. Bu mevzuda vurgulanacak unsur oldukça iyi bir biçimde tanımlanmalıdır. Alıcının veya okuyucuyu hedef alarak alaka çekici mevzu ile ilgili kısım vurgulanmalıdır.

 

Orantı ve Görsel Hiyerarşi İlkesi

Bir tasarımcı için orantı ebatlar arası ilişkilerdir. İki veya daha fazla rakamdaki görsel unsurlar; tasarımcı tarafından birleştirilirken netlikle bir orantı meseleyi alana gelmektedir. Tasarımcı ise bu görsel unsurların orantısal ilişkilerine değişik bir yorum katarak değişken bir yapı kurmaya çalışır. Görsel hiyerarşi ise tasarım içerisinde vurgulanmak istenen mevzuya veya verilmek istenen iletiye göre görsel unsurların ölçülmesi anlamına gelmektedir.

//pius.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/logo2.png